Summum són les textures, les formes i els colors que tindria si fos real. És la flor que ha germinat al centre de la terra i que ha emergit de la boca d'un volcà. És un volcà que no escopia foc, sinó que disseminava natura, natura morta, però no per això menys bella. És un desig secret fet realitat.